Cărbune activ pe coloană de cărbune

Carbonul nostru activ pe bază de cărbune și Cărbunele activ adsorbant specific COV este special conceput pentru a adsorbi gazele reziduale organice care conțin benzen, toluen, acetonă, butanonă, diclormetan, acetat de etil, eter, tricloretilenă și alți poluanți generați în timpul proceselor de producție din industria petrolieră și chimică, industria tipografică, industria rășinilor sintetice și industria cauciucului. Solvenții sunt apoi recuperați prin condensare și metode de vid înainte ca carbonul activat să fie regenerat.

View as